>

Thông báo đăng ký thực hiện Đề tài KH&CN cấp cơ sở và Đề tài NCKH của sinh viên năm 2021 và các năm tiếp theo
Chủ nhật, 05/04/2020

 

LINK DOWNLOAD MẪU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai