>

Thông báo: Danh sách số báo danh và phòng thi thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu.
Thứ 4, 04/07/2018

 

 

 DANH SÁCH SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai