>

Thông báo: Danh sách số báo danh và phòng thi thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu.
Thứ 4, 04/07/2018

 

 

 DANH SÁCH SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.