>

Thông báo: Đề xuất đăng ký đề tài KHCN năm 2018 của Sở KHCN Hà Nội.
Thứ 2, 20/03/2017

          Thực hiện công văn số 142/SKHCN-KHTC ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thông báo đến toàn thể các đơn vị, cá nhân quan tâm được biết (Chi tiết theo file đính kèm).
Phiếu đề xuất (Biểu mẫu kèm theo) gửi về Phòng QLKH  trước ngày 15/4/2017 và file mềm theo địa chỉ email  
thanhkim.qlkh@gmail.com

LINK DOWNLOAD CÔNG VĂN 142

LINK DOWNLOAD PHỤ LỤC 2 MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.