>

Thông báo: Điểm thi tuyển sinh hệ Đại học Chính quy 2021.
Thứ 3, 14/09/2021

 

Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp đã có điểm thi tuyển sinh hệ Đại học Chính quy 2021.

Để truy cập thí sinh vào https://mtcn.lotuslms.com đăng nhập bằng tài khoản dùng để dự thi online (đăng nhập bằng email) để xem điểm của mình.

TRÂN TRỌNG !

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai