>

Thông báo điểu chỉnh, bổ sung đề án tuyển sinh và hướng dẫn quy trình thi năng khiếu trực tuyến hệ Đại học chính quy năm 2021
Thứ 3, 10/08/2021

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai