>

Thông báo: Đình chỉ thi kết thúc học phần đợt 2 SV hệ ĐHCQ, ĐHLT nợ học phí quá hạn học kỳ II năm học 2016-2017.
Thứ 4, 24/05/2017

 

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017