>

Thông báo: Ngừng thi kết thúc học phần đối với sinh viên nợ học phí quá hạn học kỳ I năm học 2016-2017
Thứ 4, 23/11/2016

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ

HỌC PHÍ  KÌ I 2016-2017 

HỌC PHÍ LIÊN THÔNG HK I 2016-2017

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017