>

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học vừa làm vừa học - tuyển sinh 2021
Thứ 4, 22/09/2021

 

 

 

Link download bộ hồ sơ: drive.google.com/file/d/1FsqLxpNwQrmI0T9ZCeNdP614aH4c_lZ_/view

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai