>

Thông báo: Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học năm 2018.
Thứ 6, 10/08/2018

 

LINK DOWNLOAD MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH

HƯỚNG DẪN KHAI SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai