>

Thông báo: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016.
Thứ 2, 27/02/2017

DOWNLOAD MẪU GIẤY ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017