>

Thông báo số tài khoản nộp lệ phí tuyển sinh.
Thứ 6, 13/05/2016

Thông báo số tài khoản nộp lệ phí tuyển sinh.

Thí sinh ở xa có thể nộp chuyển khoản Lệ phí dự thi theo thông báo số tài khoản của trường như sau (File ảnh đính kèm)

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.