>

THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬP HỌC
Thứ 3, 01/09/2015

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

---***---

 

                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                ------------------------

                                                                  Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

 

Nhà trường đã gửi giấy báo trúng tuyển và nhập học bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh ghi trong hồ sơ dự thi từ ngày 29/8/2015. Hiện nay có nhiều thí sinh phản ánh chưa nhận được giấy báo nhập học, để kịp tiến độ nhập học, thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển chưa nhận được giấy báo vẫn đến làm thủ tục nhập học theo thời gian quy định, nhà trường sẽ cấp giấy báo nhập học bổ sung.

Đến hết ngày 31/8/2015 nhà trường đã nhận được 109 đăng ký nguyện vọng vào các ngành còn chỉ tiêu. Các thí sinh tải file đính kèm theo thông báo này, nếu thấy trong danh sách chưa có tên (do file gửi bị lỗi hoặc thất lạc) đề nghị bổ sung, các thí sinh có yêu cầu thay đổi nguyện vọng gửi về địa chỉ email: banTS.MTC@moet.edu.vn trước ngày 03-9-2105.  

Thí sinh làm thủ tục nhập học ngày 06-9-2015 tại Hội trường Lớn trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NV 2, NV 3:  TẢI FILE ĐÍNH KÈM

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       PHÒNG ĐÀO TẠO

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai