>

Thông báo: Thời hạn và mức đóng Bảo hiểm y tế năm học 2016-2017.
Thứ 2, 29/05/2017

 

LINK DOWNLOAD DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NỘP BHYT

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai