>

Thông báo: Thực hiện đánh giá điểm rèn luyện hệ chính quy học kỳ II năm học 2016-2017
Thứ 6, 05/05/2017

LINK DOWNLOAD MẪU ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN VÀ BIÊN BẢN HỌP

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017