>

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGÀY 21/08
Thứ 5, 20/08/2015

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

---***---

  

                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      ------------------------

                              Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MTCN NĂM 2015

 

 

   Trên cơ sở kết quả điểm môn Văn được thí sinh nộp về trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, nhà trường đã tổng hợp cùng các môn thi năng khiếu và thông báo như sau:

-        Dự kiến điểm chuẩn vào trường: 28.0 điểm.

-        Dự kiến điểm chuẩn vào ngành Thiết kế Đồ họa (D210403): 32.5 điểm

-        Dự kiến điểm chuẩn vào ngành Thiết kế Thời trang (D210404): 29.5 điểm

-        Dự kiến điểm chuẩn vào các ngành còn lại: 28.0 điểm

Điểm dự kiến trên có thể thay đổi do một số thí sinh có thể nộp điểm môn Văn xét nguyện vọng 1 qua bưu điện nên nhà trường chưa nhận được đầy đủ, một số thí sinh nộp bản điểm xét nguyện vọng bổ sung nên điểm sẽ không hợp lệ. Điểm chuẩn chính thức sẽ được công bố sau ngày 22/8/2015.

                                                                                                                                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai