>

Thống báo: Tổ chức thi thăng hạng CDNN - Giảng viên cao cấp (hạng I), Giảng viên chính (hạng II) năm 2019.
Thứ 5, 20/06/2019

DOWNLOAD VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI THĂNG HẠNG CDNN

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.