>

Thống báo: Tổ chức thi thăng hạng CDNN - Giảng viên cao cấp (hạng I), Giảng viên chính (hạng II) năm 2019.
Thứ 5, 20/06/2019

DOWNLOAD VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI THĂNG HẠNG CDNN

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai