>

Thông báo: V/v đôn đốc sinh viên, học viên tham dự Hội nghị Đối thoại sinh viên, học viên với Lãnh đạo Nhà trường năm học 2018-2019.
Thứ 5, 09/05/2019

 

 

 

   

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.