>

Thông báo về việc chi thưởng và thời gian nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và Chiến thắng 30/4, quốc tế lao động 1/5 năm 2020
Thứ 5, 02/04/2020

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.