>

Thông báo :về việc đánh giá phân loại công chức, viên chức và Bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2019 -2020
Thứ 2, 08/06/2020

Thông báo về việc đánh giá phân loại công chức, viên chức và Bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2019 -2020

 

Biểu mẫu đánh giá viên chức 2019 - 2020

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai