>

Thông báo về việc khai báo các cá nhân trong Nhà trường tham gia di chuyển bằng phương tiện máy bay có các trường hợp mắc dịch bệnh Covid-19
Thứ 3, 24/03/2020

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.