>

Thông báo về việc khai báo y tế của các cá nhân trong Nhà trường đã đến các điểm theo thông báo khẩn số 18 của Bộ Y tế từ ngày 12/7/2020 đến nay
Thứ 5, 30/07/2020

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai