>

Thông báo vv đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của trường ĐH MTCN năm học 2020 - 2021
Thứ 5, 19/08/2021

 

1. Link download Biểu mẫu thi đua, khen thưởng 2020-2021:

 docs.google.com/document/d/1qhVl2ulLgJsccwP9PdaclGAmDdlwH7qm/edit

2. Link Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021

docs.google.com/document/d/1gCcYcR1aTq-gzeVfupS6bAfXsNPMpBm7/edit

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai