>

Thông báo vv tạm dừng thực hiện thông báo số 661TB/MTCN-TS2021 ngày 24/9/2021 về việc điểu chỉnh điểm chuẩn hệ Đại học chính quy tuyển sinh năm 2021
Thứ 2, 27/09/2021

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai