>

Thông báo: vv Tổ chức Lễ trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp 2020,2021 Hệ ĐHCQ khóa DH15,DH16- Đại học Liên thông LT18,LT19& Hệ đại học VLVH TC15.
Thứ 6, 01/04/2022

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai