>

Thông báo:Vv triệu tập viên chức dự Lễ công bố QĐ công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH MTCN nhiệm kỳ 2020-2025.
Thứ 6, 27/11/2020

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai