>

Thông báo vv: Xác nhận nhập học
Thứ 5, 16/09/2021

 

Link download: GIẤY XÁC NHẬN NHẬP HỌC

 

docs.google.com/document/d/1tSyJzcLQBzExD7cU5Kialyw-XcGridLQ/edit

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai