>

Thông báo: Xét nguyện vọng 2 và phát giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu tuyển sinh hệ ĐHCQ năm 2018.
Thứ 4, 25/07/2018

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai