>

Thông tin tuyển sinh & hồ sơ tuyển sinh hệ Đại học năm 2017.
Thứ 3, 28/03/2017

DOWNLOAD HỒ SƠ TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐH MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP NĂM 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.