>

Thông tư: Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Thứ 6, 20/05/2016

Thông tư: Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

THÔNG TƯ

 

QUY ĐỊNH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LINK DOWLOAD

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai