>

THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI
Thứ 3, 02/04/2013

Nội dung công khai của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp:

 

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Công khai tài chính

 

Nội dung cụ thể xin xem tại file 

 

BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

 

BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2015-2016

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.