>

THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI
Thứ 3, 02/04/2013

Nội dung công khai của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp:

 

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Công khai tài chính

 

Nội dung cụ thể xin xem tại file 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Tuyển thành viên câu lạc bộ Nhiếp ảnh và Làm phim