>

Triển khai xét tặng danh hiệu NGUT-NGND lần thứ 15 năm 2020.
Thứ 6, 10/01/2020

LINK DOWNLOAD HỒ SƠ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGUT

LINK DOWNLOAD MẪU KHAI XÉT TẶNG DANH HIỆU NGUT - NGND

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.