>

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mỹ thuật ứng dụng.
Thứ 2, 18/04/2016

 Điện thoại: (024) 35 141 396

 

STT  

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Nguyễn Vân Hương

huongminhnguyen80@yahoo.com

Chuyên viên

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.