>

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mỹ thuật ứng dụng.
Thứ 2, 18/04/2016

 Điện thoại:35.141.396

 

STT  

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Nguyễn Duy Nghiên  

duynghien@gmail.com

Giám đốc

2

Nguyễn Vân Hương

huongminhnguyen80@yahoo.com

Chuyên viên

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017