>

Tuyển sinh hệ đào tạo thạc sỹ và hồ sơ dự thi năm 2016 (Khóa XVI)
Thứ 4, 17/02/2016

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Số:         /TB-MTCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc: TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO THẠC SỸ NĂM 2016 (KHÓA XVI)

(TẠI CƠ SỞ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI)

 

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức kỳ tuyển sinh hệ đào tạo trình độ Thạc sĩ  năm 2016 (khóa XVI) - thời gian đào tạo: 1,5 năm (cho tất cả các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Mỹ thuật công nghiệp)

      * Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 học viên (gồm 2 chuyên ngành)

                              - Chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng: 25 học viên

                              - Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng: 25 học viên

I. ĐIỀU KIỆN DỰ THI: 

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây được dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ Mỹ thuật Công nghiệp:

1.1. Văn bằng:

     -  Có bằng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp;

     - Có bằng tốt nghiệp Đại học gần với ngành đăng ký dự thi (đối với trường hợp thí sinh không tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, thí sinh sẽ được học bổ sung kiến thức và thi kiểm tra trước khi dự thi theo qui định của Trường.) - căn cứ vào chương trình đào tạo của thí sinh dự thi ở bậc đại học.

1.2. Thâm niên công tác:

1.2.1. Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp Đại học.

1.2.2. Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi (kể từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày đăng ký dự thi).

1.3. Không bị truy tố hoặc không trong thời kỳ thi hành án, có đủ sức khỏe học tập.

1.4. Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

2.1. Đối tượng:

 a. Người có thời gian công tác 02 năm liền liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo (có xác nhận của cơ quan chủ quản);

b. Thương binh, bệnh binh người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

c.  Con liệt sĩ;

d.  Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

đ. Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên;

e.  Con nạn nhân chất độc màu da cam.

 

2.2. Các đối tượng được ưu tiên theo mục a khoản 2.1 phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.

2.3. Chính sách ưu tiên:

     - Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 10 điểm (thang điểm 100) vào kết quả thi môn ngoại ngữ nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ. Cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi: Hình họa đối với thí sinh diện miễn thi ngoại ngữ.

     - Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

III. QUI ĐỊNH CÁC MÔN THI TUYỂN SINH:

3.1. Chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng: 03 môn.

     - Môn: tiếng Anh (dạng thức đề thi ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu).

     - Môn: Hình họa

     - Môn: Bố cục màu.

3.2. Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng: 03 môn.

     - Môn: tiếng Anh (dạng thức đề thi ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu)

     - Môn: Hình họa

     - Môn: Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam.

IV. THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN:

 4.1. Nhận hồ sơ dự thi: (Yêu cầu hồ sơ theo file đính kèm tại thông báo này)                  

- Đối với thí sinh tốt nghiệp ngoài Đại học Mỹ thuật Công nghiệp: Từ 20/2/2016 đến 25/2/2016                                              

- Đối với thí sinh tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp: Từ 20/2/2016 đến 29/2/2016 

 (Nhận hồ sơ vào các buổi sáng từ 8g30’ đến 11g30’ các ngày từ thức hai đến thứ sáu tại phòng Quản lý đào tạo Sau đại học – Phòng: C101 tầng 1 nhà C).

4.2. Thời gian thi tuyển:

     - Làm thủ tục dự thi: Ngày 15/4/2016                               

     - Thi tuyển:                  Ngày 16 và 17/4/2016

4.3. Địa điểm làm thủ tục dự thi và thi tuyển:

        Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

        Địa chỉ: số 360 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Mọi chi tiết xin liên hệ:   

   Wesbsite: mythuatcongnghiep.edu.vn hoặc design.edu.

    SĐT: 04.38 562 705 (VP Quản lý ĐT Sau Đại học - Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

   Email: maianhmtcn.sdh@gmail.com

    Đặng Mai Anh - 0969906888 (Q.TP Quản lý đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học Mỹ thuật CN 

Nơi nhận:

- P.TTTT

- Lưu: VT, SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị

 

 

 


 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

HỒ SƠ DỰ THI HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2016 (KHÓA XVI)

(TẠI CƠ SỞ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP)

 

1. Đơn xin dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp), có dán ảnh (phải đóng dấu giáp lai vào ảnh). Có xác nhận của địa phương (nếu là người chưa có việc làm). Xác nhận của cơ quan cử đi dự thi (đối với những người có đi làm tại cơ quan cử đi học.)

2. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm toàn khóa học (có công chứng Nhà nước). Những trường hợp tốt nghiệp Đại học liên thông, kèm theo bảng điểm và Bằng tốt nghiệp của hệ Cao đẳng.

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm) có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày 30/3/2015.

4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa (giấy chứng nhận đủ sức khỏe chỉ có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày 29/2/2016).

5. Bản sao (có công chứng nhà nước) nếu là đối tượng được ưu tiên (thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ, con nạn nhân chất độc màu da cam, anh hùng lực lượng vũ trang). Có xác nhận của chính quyền là người dân tộc thiểu số (có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên). Xác nhận của cơ quan chủ quản là người đang công tác liên tục 02 năm trở lên ở miền núi, biên giới, vùng xa, vùng sâu (tính đến ngày 29/2/2016).

6. 04 ảnh màu (cỡ 3 cm x 4 cm) ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh.

7. 06 phong bì có dán tem và ghi trên phong bì đầy đủ địa chỉ (nơi nhận) báo tin cho ai, ở đâu và nơi gửi: Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội (góc trên bên trái của phong bì).

8. Lệ phí dự thi: 3.500.000 đồng/ 01 thí sinh  (ba triệu, năm trăm đồng chẵn), nộp lệ phí cùng khi nộp hồ sơ.

 

*  Đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước và ngoài nhà nước cần có trong hồ sơ:

9. Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý (theo mẫu trong hồ sơ).

10. Bản sao (có công chứng nhà nước) các giấy tờ chứng nhận thời gian thâm niên công tác (quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động…).

* Trường hợp các hồ sơ không đủ các giấy tờ theo quy định trên, sẽ không được chấp nhận. Hồ sơ đã nộp sẽ không trả lại khi thí sinh bỏ thi và sau khi ngày thi tuyển sinh.

Chú ý:                   

          Khi nộp hồ sơ dự thi, thí sinh cần mang theo bản chính các văn bằng, giấy tờ, văn bản để đối chiếu với bản sao (không giải quyết bất kỳ một sự thay đổi, bổ sung hồ sơ nào sau ngày thi tuyển)./.

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.