>

V/v Đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu Chương trình nghiên cứu chung Đông Á ( e-ASEAN JRP) thực hiện từ năm 2021
Thứ 5, 27/02/2020

V/v Đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu Chương trình nghiên cứu chung Đông Á ( e-ASEAN JRP) thực hiện từ năm 2021

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.