>

Văn phòng Công đoàn
Thứ 3, 19/04/2016

 

 Điện thoại: (024) 35 120 107

 

STT 

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Trần Mạnh Linh

linhmtcn@gmail.com

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Hoàng Anh

hoanganhmtc05@gmail.com

Phó chủ tịch

3

Bùi Anh Khoa

buianhkhoa69@gmail.com

Ủy viên

4

Trần Hùng Nam

hungnam72@gmail.com

Ủy viên

5

Hoàng Hải Yến

haiyenmtcn@gmail.com

Ủy viên

6

Lê An Tư

namtu2810@gmail.com

Ủy viên

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.