>

Văn phòng Công đoàn
Thứ 2, 18/04/2016

 Điện thoại: 02435.120.107

 

STT 

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Trần Bá Tăng  

tranbatang@gmail.com

Chủ tịch

2

Đỗ Đình Tuyến  

t.design@yahoo.com

Phó chủ tịch

3

Bùi Anh Khoa  

buianhkhoa69@gmail.com

Uỷ viên

4

Đặng Minh Vũ  

vumtcn@gmail.com

Uỷ viên

5

Nguyễn Thị Hoàng Anh  

hoanganhmtc05@gmail.com

Uỷ viên

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017