>

Văn phòng Đảng ủy .
Thứ 2, 18/04/2016

Điện thoại: 02435.141.026

                  

STT 

Họ và Tên

Điện thoại - Email

Chức vụ

1

Khúc Văn Thông

khucvanthong1958@gmail.com

Bí thư

2

Nguyễn Xuân Nghị

nguyen16658@gmail.com

Phó bí thư

3

Đặng Mai Anh

maianhmtcn.sdh@gmail.com

Đảng ủy viên

4

Trần Bá Tăng

tranbatang@gmail.com

Đảng ủy viên

5

Đào Thị Lan Hương

daolanhuongmtcn@gmail.com

Đảng ủy viên

6

Bùi Trung Dũng

buidungmtcn@gmail.com

Đảng ủy viên

7

Hoàng Khắc Biên

hoangkhacbienmtcn@yahoo.com.vn

Đảng ủy viên

8

Đào Văn Thìn

daoduythin@gmail.com

Phụ trách VP  Đảng ủy

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017