>

Văn phòng Đảng ủy
Thứ 4, 20/04/2016

 

Điện thoại: (024) 35 141 026

                  

STT 

Họ và Tên

Điện thoại - Email

Chức vụ

1

Trần Bá Tăng

tranbatang@gmail.com Phó bí thư 

2

Đặng Mai Anh

maianhmtcn.sdh@gmail.com Đảng ủy viên

3

Đào Thị Lan Hương

daolanhuongmtcn@gmail.com

Đảng ủy viên

4

Bùi Trung Dũng

buidungmtcn@gmail.com

Đảng ủy viên

5

Hoàng Khắc Biên

hoangkhacbienmtcn@yahoo.com.vn

Đảng ủy viên

6

Đào Văn Thìn

daoduythin@gmail.com

Phụ trách VP  Đảng ủy

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.