>

Văn phòng Đoàn Thanh niên
Thứ 3, 19/04/2016

 

Điện thoại: (024) 35 122 469

 

 

STT    

Họ và Tên

 Email

Chức vụ

1

Hoàng Khắc Biên

hoangkhacbienmtcn@yahoo.com.vn

Bí thư

2

Đào Mạnh Đạt

mtcndesign82@gmail.com

Phó bí thư

3

Trần Tiến Thành

thanhtran2011.85@gmail.com

Phó bí thư

4

Nguyễn Thị Phượng

phuongnt099@gmail.com

Uỷ viên TV

5

Phạm Quỳnh Anh

quynhanh.mtcn@gmail.com

Uỷ viên TV

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.