>

Xưởng nghiên cứu thực nghiệm.
Chủ nhật, 17/04/2016

 Điện thoại:35.141.396

 

STT  

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Nguyễn Tiến Thắng  

 

Giám đốc

2

Dương Thị Kim Dung

 

Giảng viên

3

Nông Thị Minh Tân

 

Giảng viên

4

Trần Thị Phương Thảo

Quanthao76.789@yahoo.com

Giảng viên

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.