>

Văn phòng Hội sinh viên.
Chủ nhật, 17/04/2016

 

   

TT

Họ và Tên

Email

Chức danh

1

Vương Văn Hiên

hienvv.hcth@gmail.com

Chủ tịch

2

Dương Thị Hồng Loan

Loanduong.aquarius@gmail.com

Phó Chủ tịch

3

Đỗ Tuấn Anh

Tuananhdo0309@gmail.com

Phó Chủ tịch

4

Vũ Hoàng Tú Uyên

vuy3099@gmail.com

UV BTK Hội

5

Nguyễn Đức Thuận

 

UV BTK Hội

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.