>

Học viên, sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp quay lại học tập tại trường sau đợt nghỉ do dịch COVID-19
Thứ 2, 15/03/2021

 

 

Nghiêm túc thực hiện thông báo số 99/TB-MTCN ngày 27/02/2021; Thông báo số 118/TB-MTCN (05/3/2021) về việc: Giảng dạy và học tập trực tuyến của sinh viên hệ Đại học, do dịch bệnh COVID-19 và công tác tiếp đón, chuẩn bị vệ sinh đảm bảo sát khuẩn các lớp học toàn trường khi học viên, sinh viên quay trở lại học tập trực tiếp tại Trường. Tuần từ 08/3/2021 đến 13/3/2021 các học viên hệ đào tạo trình độ Thạc sỹ đã đi học tập trung và  làm thủ tục đăng ký ở nội trú tại KTX Nhà trường. Ngày 15/3/2021 tiếp tục thực hiện công tác đón sinh viên hệ Đại học quay lại học tập sau đợt học tập trực tuyến do dịch COVID-19.

Trước khi đón học viên, sinh viên quay trở lại học tập, các đơn vị phòng, khoa, ban đã nghiêm túc thực hiện các công tác chuẩn bị phòng, chống dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo của  Ban phòng chống dịch COVID-19 trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Toàn bộ các thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19, các công tác chuẩn bị vệ sinh sát khuẩn các lớp học, chuẩn bị phòng cách lý dịch bệnh, các thiết bị y tế… được Nhà trường thực hiện tốt.

Trong các ngày học viên, sinh viên quay trở lại học tập trực tiếp tại Trường toàn thể các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên khi vào Trường đều được đo kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo đeo khẩu trang phòng chống dịch và thực hiện các qui định phòng chống bệnh dịch Covid-19.

Một số hình ảnh các đ/c Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Nhà trường, cán bộ y tế và bảo vệ Nhà trường đo kiểm tra nhiệt độ cơ thể của các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên ngày trở lại học tập trực tiếp tại trường:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai