>

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIX (2015 -2020)
Thứ 4, 28/03/2018

               Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2018, tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp diễn ra hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội lần thứ XIX (2015 - 2020) Đảng bộ trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai