>

Thành lập ban khuyến học trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp
Thứ 2, 20/08/2018

 

Căn cứ công văn số 2866/BGD ĐT – GDTX ngày 05/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập tổ chức khuyến học trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm; căn cứ Công văn số 533-CV/ĐUK ngày 17/5/2018 của Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về việc thành lập tổ chức khuyến học trong khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, ngày 20/8/2018, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã thành lập Ban khuyến học gồm các Ông/ Bà:

-         Bà Đặng Mai Anh           – Phó Hiệu trưởng phụ trách          - Trưởng Ban

-         Ông Trần Mạnh Linh     – Chủ tịch Công đoàn                      - Phó trưởng Ban

-         Ông Hoàng Khắc Biên   – Bí thư Đoàn thanh niên                - Phó trưởng Ban

-         Ông Phạm Văn Sơn        – Trưởng phòng CT & CTSV          - Phó trưởng Ban

-         Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh – Phó CT Công đoàn                 - Ủy viên

-         Bà Đào Thị Lan Hương – TP Kế hoạch – Tài vụ                   - Ủy viên

-         Bà Hoàng Hải Yến         – Phó Phòng Đào tạo                       - Ủy viên

-         Ông Vương Văn Hiên    – Chủ tịch Hội sinh viên                 - Ủy viên

-         Ông Đào Văn Thìn         – CV Phòng TCHC, phụ trách VP Đảng ủy - Ủy viên

Mục tiêu hoạt động của Ban khuyến học:

-          Khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập: góp phần xây dựng một xã hội hiếu học; nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của mọi người trong nhà trường và trong xã hội; bảo vệ quyền lợi học tập của mọi người; đặc biệt hỗ trợ tới những người có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện học tập, những người có năng khiếu;

-         Khuyến khích và hỗ trợ việc dạy và học trong nhà trường: vận động cán bộ  tích cực học tập, nâng cao trình độ; nỗ lực huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài nhằm giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tốt; khuyến khích sinh viên phát huy năng lực học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp.

 

-         Tư vấn và xây dựng bản kiến nghị, đóng góp ý kiến về các chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển giáo dục dựa trên cơ sở: tập hợp ý kiến của các học giả, các nhà nghiên cứu, người dân, các cán bộ lãnh đạo tâm huyết với sự nghiệp giáo dục .

Ban khuyến học đã xây dựng dự thảo quy chế tổ chức, phương hướng hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Với những định hướng như vậy, hy vọng Ban khuyến học sẽ hoạt động đúng tôn chỉ, đưa ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả, phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài trường để thúc đẩy hoạt động khuyến học, khuyến tài góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.  

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai