>

Thông báo về việc giảng dạy và học tập trực tuyến của sinh viên hệ Đại học do dịch bệnh COVID-19 (tuần từ 08/3/2021 đến 13/3/2021)
Thứ 6, 05/03/2021

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai