>

Thông báo vv đăng ký học lại, thi lại học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên các hệ đại học Chính quy, Văn bằng 2 và Vừa làm vừa học
Thứ 3, 14/07/2020

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai