>

Thông báo:vv dừng tổ chức Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng và Hội nghị Cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bầu Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025.
Thứ 4, 12/05/2021

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai