>

Thông báo:vv phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên Cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số.
Thứ 3, 25/05/2021

 

Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH Việt Nam - Dành cho cá nhân - YouTube

LINK DOWNLOAD HDSD VssID

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai